پاداش کرونا

شورای عالی سازمان نظام پرستاری

دکتر عبادی: مدل ارائه خدمت به بیماران در گروه پزشکی و پرستاری متفاوت است

عضو شورای عالی نظام پرستاری کشور با بیان اینکه در متن دستورالعمل پرداخت پاداش کرونا به پرسنل درمانی بوی کم…

بیشتر بخوانید »
هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران: پاداش کرونا باید به افزایش انگیزه کاری کادر درمان منجر شود

عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با بیان اینکه پاداش کرونا باید به افزایش انگیزه کاری کادر درمان به ویژه…

بیشتر بخوانید »
مطالبات جامعه پرستاری

نائب رئیس سابق نظام پرستاری تهران: همه فاکتورها برای تعیین حق کرونا به درستی دیده شده اما میزان پاداش درست محاسبه نشده است

نائب رئیس سابق نظام پرستاری تهران با بیان اینکه همه فاکتورها برای تعیین حق کرونا به درستی در بخشنامه ذکر…

بیشتر بخوانید »
مطالبات جامعه پرستاری

رئیس سابق نظام پرستاری تهران: شیوه پرداخت پاداش کرونا نشانه ادامه سیاستهای تبعیضی است

رئیس سابق نظام پرستاری تهران گفت: متأسفانه این شیوه پرداخت پاداش کرونا به پرسنل درمان نشانه ادامه سیاستهای تبعیضی در…

بیشتر بخوانید »
سازمان نظام پرستاری

رئیس کل پیشین نظام پرستاری کشور: میزان پاداش کرونای گروه پرستاری در جهت توسعه عدالت در سلامت نیست

رئیس کل پیشین نظام پرستاری کشور با بیان اینکه میزان پاداش کرونای گروه پرستاری در جهت توسعه عدالت در سلامت…

بیشتر بخوانید »
انجمن های پرستاری

رییس انجمن علمی پرستاری ایران: پرداخت پاداش کرونا باید بر اساس میزان مواجهه با بیمار باشد نه بر اساس تخصص

رییس انجمن علمی پرستاری ایران با بیان اینکه پرداخت پاداش کرونا باید بر اساس میزان مواجهه با بیمار باشد و…

بیشتر بخوانید »
مصاحبه ها

زارعیان با مردود دانستن بخشنامه دستورالعمل پرداخت پاداش‌ کرونا اصلاح آن را خواستار شد

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با محکوم کردن بخشنامه ای مبنی بر دستورالعمل پرداخت پاداش‌ کرونا به پرسنل درمان…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا