مدیر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

استخدامی

تلاش در جذب و نگهداشت نیروهای پرستاری کارآمد دغدغه مدیر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در ایام مبارزه با کرونا

مدیر پرستاری مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) یکی از دغدغه های اصلی این روزهای خود را تلاش در جذب دائمی نیروهای…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا