سهم پرستاران

مطالبات جامعه پرستاری

نائب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران: سهم پرستاران در بخشنامه دستور العمل پرداخت پاداش کرونا به درستی دیده نشده است

نائب رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با بیان این‌که سهم پرستاران دربخشنامه دستورالعمل پرداخت پادش کرونا به درستی دیده…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا