بیمارستان شریعتی

بیمارستان ها

پرستاران و کادر درمانی ، پشتیبان بیماران در بحران کرونا

رئیس بیمارستان شریعتی گفت: در ماه های همه گیری کرونا،پرستاران و کادر درمانی، سلامت خود و خانواده هایشان را به…

بیشتر بخوانید »
بیمارستان ها

رئیس بیمارستان شریعتی: سلامت کادر درمان در بحران کرونا به مخاطره افتاد

رئیس بیمارستان شریعتی گفت: در ماه های همه گیری کرونا، کادر درمانی، سلامت خود و خانواده هایشان را به مخاطره…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا