بروشور آموزشی

بیمارستان ها

سوپروایزر آموزش سلامت به مددجوی فارابی خبر داد تعریف QR کدینگ برای بروشورهای آموزشی بیماران

سوپروایزر آموزش سلامت به مددجوی فارابی از تعریف QR کدینگ برای بروشورهای آموزشی بیماران این مرکز درمانی خبر داد و…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا