این پست نیز در دسترس است: فارسی

وظایف کمیسیون آموزش و پژوهش :

۱- اعلام نظر در خصوص پذیرش دانشجو در رشته های پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و دوره های

بهیاری

۲- تشکیل کلاس های باز آموزی با هماهنگی دانشگاه

٣- همکاری در تشکیل سمینارهای علمی و کارگاههای آموزشی

۴- انعکاس اولویت های پژوهشی به مراکز پژوهشی

۵- انجام تحقیقات با رعایت اولویت ها

۶- ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی

۷- همکاری در انتشار نشریه

۸- انجام نظر سنجی ها

۹- سایر امور مرتبط

صفحه آموزش

دکمه بازگشت به بالا