این پست نیز در دسترس است: فارسی

ردیفنامنام خانوادگیسمت در هیئت مدیرهرشته تحصیلیمحل خدمتتصویرتوضیحات
۱یعقوبقدسیانرئیس هیئت مدیره
۲مجیددرویشنائب رئیس
۳طاهره ساداتایرانیروابط عمومی ۳۲ سال فعالیت در عرصه مدیریتی _ آموزشی _ پژوهشی و اجرایی
– همکاری با مراجع ذیصلاح کشور در تدوین استانداردها و شاخصها و راهبردی و دارای ۹۱ تقدیر نامه
-پرستار دفاع مقدس
– عضو هیئت مدیره نظام پرستاری تهران و شهرستان های تابعه
– عضو فعال بسیج جامعه پزشکی
– عضو کار گروه مردم نهاد ( سمن ها ) شهر
-رئیس مرکز و اداره پرستاری و پیراپزشکی بهداری کل ناجا در کشور به مدت ۱۵ سال
-رئیس پرستاری بیمارستان ولی عصر تهران
– مدرس دانشگاه علوم انتظامی واحد خواهران و مدرس نمونه سال ۷۹
۴عبدالهثقفی
۵عباسعبادی
۶صدیقهسالمی
۷مهدییکانی
۸حسینسرمدیان
۹علیاثنی عشری
سومین هیئت مدیره نظام پرستاری تهران
دکمه بازگشت به بالا