این پست نیز در دسترس است: فارسی

مهمانسرای نظام پرستاری تهران ، واقع در طبقات سوم (برادران) و چهارم (خواهران) ساختمان نظام پرستاری تهران می باشد. این مهمانسرا مبله همراه با وسایل پخت و پز، کولر گازی ، دستشویی ایرانی و فرنگی و حمام ، پذیرای پرستاران و دانشجویان پرستاری می باشد. هزینه های اقامت در این مهمانسرا طبق لیست ارائه شده در تصویر زیر می باشد.

آدرس مهمانسرا: تهران- خیابان مطهری- خیابان لارستان – کوچه مجلسی – پلاک۲۵ – دفتر هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

لیست نرخ های مهمانسرای نظام پرستاری تهران

هزینه اقامت روزانه به ازای یک نفر

ردیفتعداد تختعضو نظام پرستاریغیر عضو نظام پرستاریغیر پرستار
۱۲ تخته۹۰۰/۰۰۰ اجاره۱/۴۰۰/۰۰۰ اجاره۱/۹۰۰/۰۰۰ اجاره
۲۴ تخته۹۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۸۱۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱/۲۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۱/۰۸۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱/۸۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۱/۶۲۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۳۶ تخته۸۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۷۲۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱/۱۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۹۹۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱/۶۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۱/۴۴۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۴۱۲ تخته۷۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۶۳۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱/۰۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۹۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱/۵۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۱/۳۵۰/۰۰۰ (تخت بالا)
قیمت ها به ریال می باشد

هزینه اقامت ماهیانه به ازای یک نفر

ردیفتعداد تختعضو نظام پرستاریغیرعضو نظام پرستاریغیر پرستار
۱۲ تخته۲۴/۰۰۰/۰۰۰ اجاره
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ودیعه
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ اجاره
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ودیعه
۳۵/۰۰۰/۰۰۰ اجاره
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ودیعه
۲۴ تخته۹/۰۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۸/۱۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
۱/۲۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۹/۹۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
۱۷/۰۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۱۵/۳۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
۳۶ تخته۸/۰۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۷/۲۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
۱/۱۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۹۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۱۳/۵۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
۴۱۲ تخته۷/۰۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۶/۵۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
۹/۰۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۸/۹۱۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ (تخت پایین)
۱۲/۶۰۰/۰۰۰ (تخت بالا)
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ (ودیعه)
قیمت ها به ریال می باشد

دکمه بازگشت به بالا