این پست نیز در دسترس است: فارسی

شورای عالی سازمان نظام پرستاری مشتکل از ۳۰ عضو؛ که ۲۵ نفر عضو اصلی و ۵ نفر عضو علی البدل است. شورای‌عالی دارای یک رئیس، دو نایب رئیس، یک دبیر خواهد بود که از بین اعضای شورا به رأی اکثریت نسبی برای مدت دوسال انتخاب می‏شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ترکیب اعضای اصلی:هجده نفر کارشناس و بالاتر، پنج نفر بهیار، یک نفرکاردان اتاق عمل و یک نفرکاردان هوشبری که با رأی اکثریت مجمع نمایندگان هیأت‌های مدیره شهرستان‌ها انتخاب می‏شوند.

یک نفر نماینده به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) و دو نفر پرستار به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر پرستار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به انتخاب ستاد فرماندهی کل قوا و نماینده‏ای به معرفی سازمان پزشکی قانونی کشور.

اعضاء علی‌البدل: شامل سه نفر پرستار، یک نفر بهیار و یک نفرکاردان اتاق عمل یا هوشبری خواهند بود که حائزین اکثریت آراء پس از اعضاء اصلی در رشته خود شده باشند.

جلسات شورای‌عالی نظام پرستاری: حداقل هر دوماه یک‌بار تشکیل می‏شود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است و تصمیمات اخذ شده با اکثریت آراء معتبر و برای واحدهای تابعه ذی‏ربط لازم الاجراء است.

کمیسیون های شورای عالی نظام پرستاری

کمیسیون مشورتی آموزش و پژوهش

کمیسیون قوانین و امور حقوقی

کمیسیون فرهنگی و رفاهی و اجتماعی

کمیسیون برنامه و بودجه

کمیسیون پایش و ارزشیابی و بهبود کیفیت

کمیسیون مشورتی توسعه و تحول در پرستاری

دکمه بازگشت به بالا