کارمند

سایر

ممنوعیت ورود کارمندان بدون ماسک به ادارات

رییس جمهور گفت: اگر کارمندان اداری بخواهند بدون ماسک وارد ادارات شوند، آنان را بازگردانند و برایشان غیبت محسوب کنند.

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا