نیروهای تخصصی

اورژانس پیش بیمارستانی

رئیس اسبق انجمن فوریتهای پزشکی ایران صدور مجوز استخدام برای نیروهای تخصصی را خواستار شد

رئیس اسبق انجمن فوریتهای پزشکی ایران صدور مجوز استخدام برای نیروهای تخصصی را خواستار شد و گفت: عده ای به…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا