ad
ad
ad
ad

خدمات رفاهی

 • بیمارستان‌های وزارت بهداشت «مستقل» می‌شوند

  بیمارستان‌های وزارت بهداشت «مستقل» می‌شوند

 • تعامل سازنده میان وزارت بهداشت و نظام پرستاری مهم‌ترین دستاورد این حوزه

  تعامل سازنده میان وزارت بهداشت و نظام پرستاری مهم‌ترین دستاورد این حوزه

 • اعلام فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در اردیبهشت ماه

  اعلام فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی در اردیبهشت ماه

 • بررسی نگرش و انگیزه دانشجویان پرستاری نسبت به اشتغال در بخش‌های سرطان در ایران

  بررسی نگرش و انگیزه دانشجویان پرستاری نسبت به اشتغال در بخش‌های سرطان در ایران

 • معاون آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ کرد،ارائه درس آشنایی با مبانی طب سنتی و مکمل به دانشجویان علوم پزشکی

  معاون آموزشی وزارت بهداشت ابلاغ کرد،ارائه درس آشنایی با مبانی طب سنتی و مکمل به دانشجویان علوم پزشکی

 • برای تأمین کمبود پرستار هیچ رده‌ای بجز پرستار امکان‌پذیر نیست

  برای تأمین کمبود پرستار هیچ رده‌ای بجز پرستار امکان‌پذیر نیست

 • ثبت نام اینترنتی بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران کشور امکان پذیر شد

  ثبت نام اینترنتی بیمه مسئولیت حرفه ای پرستاران کشور امکان پذیر شد

 • عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور: وزیر بهداشت، مبنای ۶۰ میلیون تومان پرداختی برای پزشکان را از کجا آورده است؟

  عضو شورایعالی نظام پرستاری کشور: وزیر بهداشت، مبنای ۶۰ میلیون تومان پرداختی برای پزشکان را از کجا آورده است؟

ادمين سايت......مهندس فراهاني