خدمات رفاهی

بسمه تعالی

اولین  مهمانسرای ویژه جامعه پرستاری کشور توسط نظام پرستاری تهران افتتاح گردید

جهت بهره مندی اعضای جامعه پرستاری کشور از امکانات اقامتی این مهمانسرا و کسب اطلاعات

بیشتر و همچنین رزرو با شماره های ۸۸۹۳۲۸۴۵-۸۸۹۳۲۹۵۴-۰۹۹۰۳۶۹۶۳۲۳تماس حاصل فرمائید.

آدرس مهمانسرا:

خیابان شهید مطهری، خ لارستان – خ مجلسی پلاک ۲۵

 

 

 

” هزینه هر شب اقامت در مهمانسرای  نظام پرستاری تهران به شرح ذیل می باشد “

 

 

ردیف     جامعه ی پرستاری ( عضو نظام پرستاری ) جامعه ی پرستاری ( غیر عضو نظام پرستاری ) غیر پرستار
۱ ۰۰۰ /۶۰۰ ریال ۰۰۰ /۹۰۰ ریال ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

” هزینه اقامت ماهیانه در مهمانسرای  نظام پرستاری تهران به شرح ذیل می باشد “

شماره حساب ۱-۶۹۳۶۲۹۲-۸۲۵-۱۸۳۵ بانک انصار بنام هیئت مدیره نظام پرستاری تهران

شماره کارت ۶۲۷۳۸۱۱۰۴۰۱۰۱۷۸۱

 

ردیف     جامعه ی پرستاری ( عضو نظام پرستاری ) جامعه ی پرستاری ( غیر عضو نظام  پرستاری ) غیر پرستار
۱

۰۰۰ /۵/۵۰۰ ریال

ودیعه ۰۰۰ /۱۵/۰۰۰ ریال

۰۰۰ /۶/۵۰۰ ریال

ودیعه ۰۰۰ /۲۰/۰۰۰ ریال

۰۰۰ /۱۲/۰۰۰ ریال

ودیعه ۰۰۰ /۲۵/۰۰۰ ریال

سردبیر ...... علی عباسی