شماره تماس :   ۸۸۹۲۱۲۴۰-۸۸۹۳۲۹۵۴-۸۸۹۳۲۸۴۹(۰۲۱)


  فکس  :           ۸۸۹۳۲۸۵۸(۰۲۱)

پست الکترونیکی :     tehrannursing@yahoo.com


 آدرس:    تهران-خیابان مطهری- خیابان لارستان- خیابان مجلسی- پلاک۲۵ -طبقه اول


 

 
 

سردبیر ...... علی عباسی