آخرین اخبار

سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان شروع طرح نیروی انسانی

ثبت نام در اين سامانه صرفا جهت جمع آوري اطلاعات در خصوص نيروهاي فارغ التحصيل نوبت طرح نيروي انساني مي باشد و اين هيئت مديره مسوليتي در قبال جذب افراد ثبت نامي ندارد.

سردبیر ...... علی عباسی