سامانه ثبت اطلاعات متقاضیان شروع طرح نیروی انسانی

ثبت نام در اين سامانه صرفا جهت جمع آوري اطلاعات در خصوص نيروهاي فارغ التحصيل نوبت طرح نيروي انساني مي باشد و اين هيئت مديره مسوليتي در قبال جذب افراد ثبت نامي ندارد.

سردبیر ...... علی عباسی