One Comment

  1. 1

    هدیه

    لطفا پیگیری کنید چرا آزمون استخدامی که ۱۵۳ نفر از نمایندگان مجلس بیانیه دادن و از رئیس جمهور درخواست کردن هنوز رئیس جمهور دستور تعویق برگزاری آزمون آبان ماه ندادن ؟؟؟؟؟؟؟

    پاسخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سردبیر ...... علی عباسی