برگزاری نشست شورای عالی سازمان نظام پرستاری

به گزارش خبرنگار سازمان نظام پرستاری ، صبح امروز شورای عالی سازمان نظام پرستاری کشور در محل سازمان نشست خود را برگزار کرد. در این نشست به مسئله مهم  تربیت پرستار بیمارستانی رسیدگی شد و تمامی اعضای شورای عالی مخالفت خود را در خصوص این طرح اعلام نمودند . اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری … ادامه خواندن برگزاری نشست شورای عالی سازمان نظام پرستاری