استخدام، تنها راه جبران کمبود پرستار در بیمارستان

یکی از پرستاران بیمارستان گنجعلیان دزفول با بیان اینکه استخدام، تنها راه برای جبران کمبود پرستار در بیمارستان هاست، گفت: بنده از ابتدا با تربیت بیمارستانی پرستار مخالف بودم. «سعید نصارزاده» در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری نظام پرستاری تهران با بیان اینکه هم اکنون وضعیت پرستاران در بیمارستان وضعیت پیچیده ای شده است، … ادامه خواندن استخدام، تنها راه جبران کمبود پرستار در بیمارستان