ادعای کمبود پرستار فاقد پشتوانه پژوهشی

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران با بیان این‌که اعلام کمبود پرستار در کشور فاقد منبع و مأخذ معتبری است، گفت: ادعای کمبود پرستار در کشور بدون استناد به نتایج پژوهش‌ی است. به گزارش پایگاه خبری نظام پرستاری تهران ، «حمید چراغی» در مراسم همایش بزرگ نقد و بررسی تربیت پرستار بیمارستانی با بیان این‌که … ادامه خواندن ادعای کمبود پرستار فاقد پشتوانه پژوهشی