این پست نیز در دسترس است: فارسی

آگهی مزایده عمومی فروش ملک

نظام پرستاری استان تهران در نظر دارد نسبت به فروش یک واحد آپارتمان خود از طریق برگزاری مزایده عمومی در روزنامه کثیرالانتشار و سایت نظام پرستاری با شرایط ذیل اقدام نماید .

لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود از روز یکشنبه ۹۹/۰۷/۲۰ به نظام پرستاری تهران به نشانی خ مطهری خ لارستان ک مجلسی پ۲۵ یا وب سایت www.inot.ir مراجعه نمایید.

مهلت ارائه پیشنهادات از ساعت ۸ صبح یکشنبه ۹۹/۰۷/۲۰ لغایت ساعت ۱۶ روز چهارشنبه ۹۹/۰۷/۳۰

زمان بازگشایی پاکت ها ،ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه ۹۹/۰۸/۰۱ خواهد بود.

تلفن تماس : ۸۸۹۲۱۲۴۰-۸۸۹۳۲۸۴۹-۸۸۹۳۲۹۵۴

ردیفآدرسنوع ملکمتراژمبلغ پایه (ریال)مبلغ تضمین شرکت در مزایده(ریال)
۱تهران خ انقلاب روبروی سینما سپیده ساختمان فروردین پ ۱۳۰۴ط ۴ و ۱۹یک دستگاه آپارتمان اداری طبقه ۴ به انضمام یه واحد پارکینگ واقع در طبقه زیرزمینی ساختمان۱۲۳/۶۶۳۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰
آگهی مزایده در نیازمندیهای روزنامه همشهری

متقاضیان می توانند تا تاریخ ۳۰ مهر فرم های زیر را پر نموده و به همراه رسید مبلغ واریزی به نشانی خ مطهری خ لارستان ک مجلسی پ ۲۵ ارسال نمایند.

دکمه بازگشت به بالا