آخرین گزارش عملکرد و پیگیری پرونده های قانونی سازمان نظام پرستاری کشور

نماینده قانونی سازمان نظام پرستاری کشور و  مسئول کمیسیون حقوقی هیئت مدیره تهران گزارش عملکرد و پیگیری پرونده های قانونی سازمان نظام پرستاری کشور را در ۲۷ بند ارائه کرد. «صلاح الدین بهزادی»، در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری نظام پرستاری تهران با اشاره به  نامه  شماره ۷۹۴/۹۶/سازمان نظام پرستاری کشور در تاریخ ۱۴ … ادامه خواندن آخرین گزارش عملکرد و پیگیری پرونده های قانونی سازمان نظام پرستاری کشور